תפריט

מהי קבוצת רכישה

היתרונות של קבוצה יחד עם הבטוחות של טלשיר

בקבוצות הרכישה הבטוחות של טלשיר נהנים ממספר בטוחות משמעותיות
שמבטיחות שהעסקה שלכם גם משתלמת וגם בטוחה!

דו׳׳ח תקציב ועלויות (דו׳׳ח 0) מקיף הנערך ע׳׳י שמאי מוסמך ובעל ידע וותק בקבוצות רכישה

ליווי בנקאי מלא, בחינת הדו׳׳ח 0 ואישורו, פיקוח הדוק לאורך כל הפרויקט לעמידה בתוך תקציב העלויות

רישום בעלות של הקרקע ישירות על שמכם

אחריות קבלן ותקופת בדק מלאה לדירתכם

קיימת חשיבות רבה לניסיון של המלווה המשפטי של הפרויקט. יש לוודא שמדובר בבעל ניסיון בתחומו.

יש לבדוק ולקבל מידע האם מספר היחידות הינו בהתאם לתב"ע מאושרת או שיש צורך בתב"ע חדשה כדי לבנות את הפרויקט, מצב זה יכול לעכב את בניית הפרויקט.

מטרת הליווי הבנקאי הינה הבטחת יכולת חברי הקבוצה לקבלת מימון לפרויקט.
מטרת קבלת המימון הינו הבטחת מסגרת תזרימית לכל שלבי הפרויקט מראש, ומאידך קבלת מימון אישי להשלמת עלות היחידה מעבר להון העצמי שהוגדר. חשוב להדגיש כי ליווי בנקאי לפרויקט ע"י בנק למשכנתאות מבטיח את היכולת הכלכלית של הקבוצה לסיום מוצלח של הפרויקט.
כל חברי הקבוצה מחוייבים לפתוח תיק משכנתא בבנק המלווה בגובה ההפרש בין ההון העצמי שהושקע ע"י החבר עד גובה עלות היחידה. חבר קבוצה שלא אושר ע"י הבנק יוחלף בחבר אחר.
יש לוודא שהמארגנים קבלו בעבר ליווי בנקאי לפרויקט ושפרויקט זה יקבל ליווי בנקאי מלא לקבוצת הרכישה.

תפקיד המפקח ההנדסי הינו ניהול כל ההיבטים המקצועיים הקשורים בבניה. החל משלב הכנת מכרז הקבלן ועד לפיקוח צמוד במהלך הבניה ואישור חשבונות לקבלן המבצע.

ניהול חשבונות הפרויקט ע"י רו"ח חיצוני היננו קריטי התנהלות התקינה של הפרויקט. יש לוודא כי הניהול הכספי של הפרויקט מבוצע ע"י רו"ח חיצוני אובייקטיבי בעל ניסיון בתחום.

דוח "0" הינו דוח שמבוצע ע"י שמאי מקרקעין, מוכר במערכה הבנקאית, הבודק וסוקר בהרחבה, מנקודת ראות כלכלית/פיננסית את תאור הפרויקט, זכויות הבניה, אומדן עלות כוללת של הפרויקט, תוך חלוקה יחסית של העלות ביחס לכל יחידה ויחידה בהתאם לתוכניות הרעיוניות.
הערה: יש לזכור כי אמדן עלות היחידה הינו הערכה בלבד ולכן חשוב שבדוח ה-"0" יערך ע"י שמאי מוכר ובעל ניסיון מוכר בתחומו.

להתנהלות תקינה של הפרויקט במסגרת קבוצת רכישה יש צורך בשקיפות ברמת עדכונים, חשבונות וכל מידע רלוונטי.
יש לוודא ביחס לפרויקטים קודמים של המארגן, קיומה של שקיפות מלאה הניתנת לחברי הקבוצה בכל שלב משלבי הפרויקט.

האמור איננו מהווה ייעוץ משפטי ואיננו תחליף לייעוץ משפטי פרטני.

המנגנון של טלשיר - חליפת הבטיחות המלאה

תשלומים מפוקחים

כל תשלום בפרויקט (לחברת הביצוע וכו׳) ישולם בהתאם להתקדמות בניית הפרויקט ואך ורק באישורו המלא ותחת פיקוחו של הבנק המלווה

ליווי בנקאי מלא

הרוכשים משלמים בהצטרפותם לפרויקט רק 35% משווי הדירה (שווה לחלקם היחסי בקרקע שנרשמת על שמם בטאבו) ישירות לחשבון נאמנות. את שאר הסכום משלמים לאחר קבלת הדירה. הבנק המלווה מממן את שאר עלות הדירה עד להשלמת הפרויקט ומסירת הדירה לידכם.

שותפים לדרך

המנגנון הייחודי של טלשיר מעניק וודאות מקסימלית בכך שהוא נותן ביטחון וגיבוי מלאים לכספיכם ויוצר מציאות בה החברה המארגנת (טלשיר) תהנה משכרה אך ורק לפי קצב התקדמות הפרויקט וזאת רק בהתאם לאישור הבנק המלווה

שמאי מוסמך ופיקוח תקציבי מלא
משרד עו׳׳ד מהוותיקים והמובילים בישראל
הבנקים הגדולים
חברות הבנייה והביצוע המוכחות ביותר
ניהול מקצועי ועתיר ניסיון
תשלומים מפוקחים

כל תשלום בפרויקט (לחברת הביצוע וכו׳) ישולם בהתאם להתקדמות בניית הפרויקט ואך ורק באישורו המלא ותחת פיקוחו של הבנק המלווה

ליווי בנקאי מלא

הרוכשים משלמים בהצטרפותם לפרויקט רק 35% משווי הדירה (שווה לחלקם היחסי בקרקע שנרשמת על שמם בטאבו) ישירות לחשבון נאמנות. את שאר הסכום משלמים לאחר קבלת הדירה. הבנק המלווה מממן את שאר עלות הדירה עד להשלמת הפרויקט ומסירת הדירה לידכם.

שותפים לדרך

המנגנון הייחודי של טלשיר מעניק וודאות מקסימלית בכך שהוא נותן ביטחון וגיבוי מלאים לכספיכם ויוצר מציאות בה החברה המארגנת (טלשיר) תהנה משכרה אך ורק לפי קצב התקדמות הפרויקט וזאת רק בהתאם לאישור הבנק המלווה

שמאי מוסמך ופיקוח תקציבי מלא
משרד עו׳׳ד מהוותיקים והמובילים בישראל
הבנקים הגדולים
חברות הבנייה והביצוע המוכחות ביותר
ניהול מקצועי ועתיר ניסיון
Open chat
היי 👋
איך אפשר לעזור?